Информация

Обща информация за детската градина

ДГ „Великденче“ се намира в с. Склаве, общ. Сандански, обл. Благоевград.

В ДГ „Великденче“ се отглеждат, обучават, възпитават и социализират 60 деца, разпределени по възрастов принцип в 3 групи:

 • 1 яслена група
 • 2 градински групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  svetlagramatikova63@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com