Група „Пчелички“

Група „Пчелички“

„Пчелички“ е градинска група с деца на възраст 3 / 4  и 4 / 5 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от ст. учител Юлия Бибишкова и Антонина Чаркчиева, на длъжност учител и помощник – възпитателки Цветанка Герчева и Величка Зографова.

Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  svetlagramatikova63@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com