Група „Пчелички“

Група „Пчелички“

„Пчелички“ е градинска разновъзрастова група.

Децата се отглеждат, възпитават, обучават и социализират от ст. учител Юлия Бибишкова и Светла Граматикова на длъжност директор. Помощник – възпитател в групата Цветанка Герчева.

В група “ Пчелички“ се акцентира върху подготовката на децата за училище.Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН. Групата работи по програмна система „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“.

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  svetlagramatikova63@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com