Официален сайт на ДГ"Великденче"-с.Склаве,общ.Сандански

Информация

В ОДЗ "Великденче" се отглеждат, обучават и възпитават 65 деца, разпределени в групи.

Виж още

Екип

Персоналът в детската градина е амбициозен, високо квалифициран и отдаден на грижата за децата.

Виж още

Дейности

В ОДЗ "Великденче" се провежда качествена педагогическа дейност и извънкласни занимания.

Виж още

Обща информация за детската градина

 

ДГ „Великденче“ се намира в с. Склаве, общ. Сандански, обл. Благоевград.

В ДГ „Великденче“ се отглеждат, обучават, възпитават и социализират 65 деца, разпределени по възрастов принцип в 3 групи:

 • 1 яслена група
 • 2 градински групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас

Нашето мото: „Научи, сподели, усмихни се и порасни!“

Нашата цел е да подпомогнем децата максимално да развият и изявят своите индивидуални способности, да открият заложбите и интересите си. Окуражаваме малките хора да участват активно в образователния процес, като свързваме задължителната програма с техните интереси и им предлагаме игрови подход на учене. Стремим се към дейностен подход в отглеждането и образованието на децата, като „ученето чрез игра“ е основен метод, който позволява на малчуганите да натрупат и приложат знанията си на практика, което обогатява техния опит и развива уменията им. Детската игра, както структурираната, така и свободната, е от първостепенно значение за нас, тъй като стимулира творчеството, социалните и двигателни умения на децата. Приказките, песните, разговорите са неизменна част от ежедневието при нас, тъй като знаем колко голямо значение имат за езиковото развитие на децата, тяхното въображение, както и за натрупване на опит посредством историите, разказани в тях. В нашата детска градина подбираме подходящи за възрастта дейности, които създават възможности за децата да се докоснат до различните изкуства, а и да изразят себе си в подготвена и безопасна среда. Насърчаваме децата в самостоятелност, като по този начин те усещат, че порастват, имат контрол над живота си (в безопасни граници) и развиват своя вътрешен авторитет.

pexels-pixabay-159823
pexels-cottonbro-3661450
 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com