Дейности

 • проект
 • Извънкласни дейности                                                                                                                                                                                 
  В ОДЗ „Великденче“, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, се предлага и допълнителна педагогическа услуга обучение по английски език                                                                                             
 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com