Годишнина на ДГ „Великденче“ с. Склаве

През месец Април 2015 година ще бъде отбелязана 40 годишнина от създаване на детското заведение.

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com