Група „Пчелички“

Група „Пчелички“

„Пчелички“ е градинска разновъзрастова група с общ брой 31 деца.

Децата се отглеждат, възпитават, обучават и социализират от Наталия Колева и Мария Пърличкова на длъжност учител. Помощник – възпитател в групата Величка Фотева.

В група “ Пчелички“ се акцентира върху подготовката на децата за училище.Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН. Групата работи по програмна система „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“.
 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com