Профил на купувача

folder-145962_1280Открити процедури по ЗОП

Вътрешни правила за организиране, подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ОДЗ “Великденче” – с. Склаве


Обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Великденче“ – с. Склаве“

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com