Група „Мики Маус“

Група „Мики Маус“

„Мики Маус“ е градинска група с деца на възраст 5 / 6 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от ст. учител Катерина Андреева и ст. учител Елена Велева и помощник – възпитател Снежана Манолева.

В група „Мики Маус“ се акцентира върху подготовката на децата за училище.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  svetlagramatikova63@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com