Група „Мики Маус“

Група „Мики Маус“

„Мики Маус“ е градинска разновъзрастова група с общ брой 24 деца.

Децата се отглеждат, възпитават, обучават и социализират от  ст. учител Елена Велева и ст. учител Юлия Канджилова. Помощник – възпитател в групата Снежана Манолева.

В група „Мики Маус“ обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН. Групата работи по програмна система “ Аз съм в детската градина“ на издателство „Изкуства“.
 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com