Група “Слънчице“

Група “Слънчице“

„Слънчице“ са най-малките възпитаници на нашата детска градина. Това е ясленска група с деца до 3 годишна възраст. Техният брой за 2023 година е 10 деца.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от мед. сестри Христина Трайкова и Мария Пънева и помощник – възпитател Ваня Иванова.

Средата, в която са децата е близка до уюта и топлината в семейството.

Децата се учат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да разкрият и изявят своите дадености и таланти.

 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com