Архив

Група “Слънчице“

„Слънчице“ са най-малките възпитаници на нашата детска градина. Това е ясленска група с деца до 3 годишна възраст. Техният брой за 2023 година е 10 деца.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от мед. сестри Христина Трайкова и Мария Пънева и помощник – възпитател Ваня Иванова.

(още…)

Виж още...

Група „Пчелички“

„Пчелички“ е градинска разновъзрастова група с общ брой 31 деца.

Децата се отглеждат, възпитават, обучават и социализират от Наталия Колева и Мария Пърличкова на длъжност учител. Помощник – възпитател в групата Величка Фотева.

(още…)

Виж още...

Група „Мики Маус“

„Мики Маус“ е градинска разновъзрастова група с общ брой 24 деца.

Децата се отглеждат, възпитават, обучават и социализират от  ст. учител Елена Велева и ст. учител Юлия Канджилова. Помощник – възпитател в групата Снежана Манолева.

(още…)

Виж още...
 • ДГ „Великденче“

  с. Склаве
  ул. „Веселин Бабалеев“ № 27

  Директор: Светла Граматикова
  0894 485 917
  info-100907@edu.mon.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com